ROY

“Zoals aangegeven door de National Academy of Sciences, is de temperatuur van het aardoppervlak in de vorige eeuw met ongeveer 1 graad Fahrenheit gestegen, met een versnelde opwarming in de afgelopen twintig jaar. Er is nieuw en meer gegrond bewijs dat een groot deel van de opwarming gedurende de laatste 50 jaar is af te leiden uit menselijke oefeningen. Menselijke oefeningen hebben de samenstelling van de stoffen in het milieu veranderd door de ontwikkeling van stoffen die de ozonlaag aantasten – in wezen koolstofdioxide, methaan en lachgas. De warmte-vangende eigenschap van deze gassen is onbetwist, ondanks het feit dat er kwetsbaarheden bestaan ​​over hoe de omgeving van de aarde er precies op reageert.”